Philip J. Fry Sheldon J. Plankton Kaede Kayano Korosensei Sakura Kiyashiki Asada Shino "Sinon" group Ritsu Miho Jūfuku Tōka Yada Nagisa Shiota Hiromi Shiota Karma Akabane Hinano Kurahashi B.J. Irina Jelavić Aguri Yukimura Rinka Hayami Manami Okuda Yukiko Kanzaki Rio Nakamura picture:

Philip J. Fry Sheldon J. Plankton Kaede Kayano Korosensei Sakura Kiyashiki Asada Shino
90 out of 100 with 249 ratings

Discussion: